"De weerelt is een speeltoneel; elck speelt zyn rol en krijght zyn deel."

Joost van den Vondel

Prijslijst 2019

Algemeen

Entree voorstellingen

Entree

Toegangsbewijs

€12,00

Toegangsbewijs korting

kinderen t/m 12 jaar , CJP , pas 65+, Donateur

€10,50

Toegangsbewijs leden

€8,00

Ereleden

€0,00

Toeslag voor aan de deur afrekenen (per kaartje)

€ 0,50

Entree is inclusief een consumptie

 

 

Lidmaatschap en contributie

 

Leden jonger dan 18 jaar

€135,00

Leden 18 jaar en ouder

€165,00

Contributie is verschuldigd per kalenderjaar

* Contributie is nog niet vastgesteld

 

 

Donateur

Tarief

Vriend van het Speeltoneel
Geeft voor één kalenderjaar recht op korting voor 1 persoon bij het bezoeken van voorstellingen.

€25,00

 

Materialen

Verschillende materialen/activiteiten van toneelvereniging ’t Speeltoneel zijn te huur. Op onderstaande lijst staat aangegeven wat de verschillende producten kosten.

Er gelden verschillende tarieven voor

  • Particulieren en instellingen zonder winstoogmerk (non-profit)
  • Commerciële instellingen

Voor leden, bestuursleden, regisseurs en coördinatoren kunnen de materialen/diensten huren met een korting van 50% op het particuliere tarief.

Rekwisieten kunnen door hen kosteloos worden geleend.

Deze kortingen gelden alleen wanneer de materialen voor eigen gebruik door de huurder worden gehuurd. Doorverhuur of gebruik door derden is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan. Voor verhuur/optredens wordt een overeenkomst tussen de opdrachtgever en ’t Speeltoneel opgesteld.

Let op:
’t Speeltoneel verricht activiteiten en verhuurt materialen binnen de gemeentes Pijnacker-Nootdorp. Buiten de gemeente in overleg en tegen een eventuele vergoeding.

 

 

Geluid

Voor alle prijzen geldt: per uitvoering, voor meer uitvoeringen/specifieke wensen: prijs op afspraak. Let ook op de bijkomende kosten.

Geluid

Non-profit

Commercieel

Geluidset klein

Bestaat uit: 2 luidsprekers met statieven, mengpaneel, versterker,

tot 2 microfoons, bekabeling en technicus voor opbouw/afbouw

€70,00

€140,00

Geluidset groot

Bestaat uit: 4 luidsprekers met statieven, mengpaneel, versterker, equalizer, tot 6 microfoons, bekabeling en een technicus voor opbouw/bediening/afbouw

€135,00

€270,00

Borg

borg voor de diverse sets

€250,00

€250,00

N.B.

Huur zonder technicus is alleen mogelijk indien de huurder aantoonbare ervaring met de geluidsapparatuur heeft. In dat geval geld een korting van €20,00.

Licht

Voor alle prijzen geldt: per uitvoering, voor meer uitvoeringen/specifieke wensen: prijs op afspraak.

Licht

Non-profit

Commercieel

Lichtset klein

·    max. 4 schijnwerpers

·    Dimmerpack 230v 4x stopcontact

·    2 statieven + T-bars

·    bekabeling

·    een technici voor opbouw/bediening/afbouw

·    opbouwtijd 2 uur

€100,00

€200,00

Set midden

·    max. 8 schijnwerpers

·    Lichttafel computersturing

·    2 dimmerpacks

·    2 statieven + T-bars

·    bekabeling

·    twee technici voor opbouw/bediening/afbouw

·    opbouwtijd (ex. vervoer) ± 3,5 uur

€130,00

€260,00

Set groot

·    max. 12 schijnwerpers

·    Lichttafel computersturing

·    3 dimmerpacks 400v

·    dimmerpack 16 polige stekker

·    break-out box 16 polig

·    4 statieven + T-bars

·    bekabeling

·    twee technici voor opbouw/bediening/afbouw

·    opbouwtijd (ex. vervoer) ± 4 uur

€160,00

€320,00

Lichttafel los computersturing (wordt alleen verhuurd aan ervaren gebruiker)

€50,00

€100,00

(extra) Lamp of volgspot met statief

€ 15,00

€30,00

Horizonverlichting (LED), digitaal verwisselbaar van kleur

€20,00

€40,00

Vervoer

vervoer van-/naar opslagruimte door ‘t Speeltoneel

€20,00

€40,00

Borg

borg voor de diverse sets

€250,00

€250,00

Overige

Non-profit

Commercieel

Parafine rookmachine

rook stijgt op als mist

€25,00

€35,00

 

Kostuums

Voor alle prijzen geldt: per uitvoering of dag, voor meer uitvoeringen geldt €  2,50 per dag extra.

Voor verhuur van grote aantallen kostuums geldt prijs op afspraak.

Kostuums moeten worden afgehaald en teruggebracht bij de opslagruimte van ’t Speeltoneel.

Sommige onderdelen dienen gewassen en gestreken terug te komen.

Kostuums en toneelkleding 

Non-profit

Commercieel

Losse onderdelen

bijvoorbeeld: mantel, broek of jurk

€5,00

€10,00

Complete outfits

bijvoorbeeld: kostuum + pruik + hoed of een themapak

€10,00

€20,00

Borg

afh. van kostuum/vanaf

€20,00

€20,00

 

Grime

 

 

Non-profit

Commercieel

fantasiegrime
voor publiekelijke evenementen zoals braderieën. Per grimeur per uur, incl. materiaal

€12,50

€25,00

theatergrime

voor producties

Per grimeur per uur, incl. standaard materiaal

 

€30,00

Verder worden bij theatergrime de evt. extra materiaalkosten in rekening gebracht.

n.t.b.

n.t.b.

Op evenementen schminken wij gebruikelijk met een ploeg van 2 tot 3 grimeurs.
Losse onderdelen van de grimesets zijn niet te koop/huur.

Speciale activiteiten

 

Non-profit

Commercieel

straatartiesten

per artiest per uur/incl. Speeltoneelkostuum

(volledige dag max. 6 uur)

Exclusief evt. extern te huren kostuum

€20,00

€40,00

     

uitkoop producties

prijs op afspraak