"De weerelt is een speeltoneel; elck speelt zyn rol en krijght zyn deel."

Joost van den Vondel

't Speeltoneel 1

't Speeltoneel Groep 1 (21+) repeteert op de vrijdagavond van 20:15-22:30 uur.

 

      

't Speeltoneel Groep 1 kan misschien het best vergeleken worden met een eindexamenjaar: in deze groep komt zo'n beetje alles terug wat er in de groepen 5 t/m 2 aan de orde is gekomen en op sommige zaken wordt dieper ingegaan. Zo staat het "zo divers mogelijke stromingen spelen" vrij centraal in 't Speeltoneel 1. Dat komt tot uitdrukking in de keuze voor de producties van de groep, maar ook in het deel van de repetities dat wordt besteed aan algemene oefeningen.

Regisseur

Ruud Kies