Contributie ’t Speeltoneel

Lidmaadschap en contributie

Leden 18+

€190,-

Leden 18-

€160,-

Vriend van ’t Speeltoneel

€14,-

Kaartverkoop

Regulieren kaarten

€14,-

Leden/Vrienden van ’t Speeltoneel

€10,-

Ereleden

€0,-