Geschiedenis

’t Speeltoneel is in 1951 opgericht door N.A.A. van de Besselaar. De van oorsprong rooms-katholieke parochiële toneelvereniging bracht tot het midden van de jaren zeventig meer dan dertig producties op de planken. Toen nam de belangstelling voor de vereniging af en in 1974 kwamen de activiteiten stil te liggen.

Pas in 1985 werd het slapende Speeltoneel nieuw leven in geblazen. In die tijd werd het oude podium van het Parochiehuis (van oudsher het “theater” van de club) opgeknapt en daarvan moest natuurlijk wel gebruik gemaakt gaan worden. De besturen van het Parochiehuis en ’t Speeltoneel kropen om tafel met Bart Ennema (de beoogde regisseur) en het nieuwe Speeltoneel was een feit. In mei 1986 was de eerste productie -“Pas op, dat je geen woord zegt” van Dimitri Frenkel Frank- te bekijken in het Parochiehuis.

In 1987 -ook het jaar dat ’t Speeltoneel een “officiële” en algemene vereniging werd- startte de vereniging op initiatief van Ellie Goossens met een eigen jeugdafdeling zodat ook kinderen in Pijnacker konden gaan toneelspelen. In november 1988 speelden de kinderen voor het eerst, twee opvoeringen van “Op de vlucht”, geschreven en geregisseerd door Ellie.

Sinds die tijd is de vereniging enorm gegroeid. In 1985 ging men van start met zes leden, één regisseur en ongeveer vijftien donateurs, begin 2006 telt ’t Speeltoneel bijna zeventig leden, verspreid over vijf groepen. Bij de vereniging zijn nu acht regisseurs in dienst en staan er ruim 150 donateurs op de lijst.

In een hoog tempo volgden de producties elkaar op: al in mei 1996 werd het aantal producties van het oude Speeltoneel geëvenaard. Aan het eind van de 20e eeuw (december 1999) stond met “Scrooge” de 50e productie op de planken. Met meer dan 500 bezoekers was dat meteen de bestbezochte productie tot op dat moment.

In het nieuwe millennium gaat ’t Speeltoneel steeds meer nieuw terrein verkennen: de vereniging werkt samen met andere organisaties om ook bijvoorbeeld zang en dans in een productie op te nemen en de organisatie zoekt docenten en regisseurs van buiten de vereniging, die nieuwe impulsen kunnen geven en mee kunnen werken aan verdere groei bij ’t Speeltoneel. Dat dat mooie resultaten kan opleveren, bewijzen stukken als “Alex”, “Vet 3” of de grootste productie tot op dit moment; “Breedvliet, de musical”, die werd gespeeld ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan in november 2005 in theater de Veste te Delft. Meer dan 1500 bezoekers waren getuige van hoe het kleine clubje enthousiaste amateurtoneelspelers uit 1985 zich heeft ontwikkeld tot een ambitieuze en naar kwaliteit strevende theatervereniging.

In 2010 werd het 25-jarig jubulieum groots gevierd met twee voorstellingen: de klassieker ‘A Christmas Carol’ in theater de Veste en ‘Zilver’, met verwijzingen naar eerdere stukken. En nog steeds worden er ieder jaar weer mooie stukken gespeeld, zoals de klassieker ‘Hamlet’ in 2017 of het zelfgeschreven ‘A Roman Holiday’ in 2019. Ook het zoeken naar nieuwe theatervormen houdt nooit op. Zo is toneel al meerdere malen succesvol gecombineerd met film.

De vereniging is inmiddels erg groot en herbergt veel enthousiaste en talentvolle spelers, regisseurs, bestuursleden en coördinatoren. Samen zijn zij vastbesloten nog lang door te gaan met het maken van mooie producties.