Groepen

’t Speeltoneel is verdeeld in verschillende (leeftijds-)groepen, zodat in principe iedereen zich als lid kan aanmelden. De minimumleeftijd voor leden is ongeveer negen jaar. Door onze ‘doorstroomregel’ gaan onze leden bij het bereiken van een bepaalde leeftijd van de ene naar de andere groep; het is mogelijk om een heel ’toneelleven’ bij ’t Speeltoneel door te brengen!

De regisseurs van de verschillende groepen krijgen de opdracht mee om de leden op te leiden tot goede amateurtoneelspelers. Zo wordt er niet alleen maar aandacht geschonken aan het spelen van een toneelstuk, maar worden er veel oefeningen gegeven die de leden basisspelervaring bijbrengen; concentratieoefeningen, bewegingstheater en inlevings- en improvisatieopdrachten. In elke groep worden opdrachten gegeven die passen bij de belevingswereld van de groepsleden.

Voor meer informatie over de leeftijden van de groepen en de tijden, zie onze repetitietijden