Organisatie

’t Speeltoneel houdt zich in eerste instantie bezig met het instuderen en voor publiek opvoeren van toneelstukken en aanverwante theaterproducties. Dat proberen we dan op een zo hoog mogelijk niveau te doen en daarom wordt er heel veel aandacht besteed aan scholing. De nadruk tijdens de repetities ligt op leren acteren en niet zozeer op het van de ene naar de andere productie rennen. Van de spelers wordt dan ook niet verwacht dat ze over een natuurtalent of bergen toneelervaring moeten beschikken, maar wel dat ze zich met veel plezier, geconcentreerd en enthousiast inzetten om te leren acteren, zodat steeds mooiere en leukere producties kunnen worden gemaakt. “Even een stukje tekst leren en spelen maar” is bij ’t Speeltoneel dus niet aan de orde. En dat heeft zeker de laatste jaren opvallende producties opgeleverd: het publiek moet er steeds vaker snel bij zijn om kaartjes voor de voorstellingen te reserveren.

Organisatie van ’t Speeltoneel

’t Speeltoneel is een grote vereniging en ieder jaar moeten er dan ook veel werkzaamheden gedaan worden om alles in goede banen te laten lopen. Om dat te realiseren vraagt ’t Speeltoneel de leden om -buiten het spel- mee te werken aan de totstandkoming van de producties. Voor elke productie moeten er decors en kostuums gemaakt, rekwisieten gezocht, licht- en geluidsplannen worden opgesteld, enzovoort. Dat vergt vaak veel tijd en de leden werken mee aan tenminste één van de aspecten van een toneelproductie. Zo heeft ’t Speeltoneel bijvoorbeeld een eigen schminkploeg, die voornamelijk uit spelende leden van de vereniging bestaat.

Die verschillende deelgebieden van het theater worden (be)geleid door de coördinatoren. Samen met de regisseurs en de productie coördinator vormen zij de artistieke leiding, belast met het aansturen van de dagelijkse gang van zaken bij ’t Speeltoneel.

Vanzelfsprekend heeft de vereniging ook een bestuur, verantwoordelijk voor de financiën, het beleid en administratieve ondersteuning.

Bestuur
Regisseurs
Coördinatoren
Vertrouwenspersoon